මරණයේ නිවහනසිනමා කලා නිර්මාණවේදියෙකු ලෙස ලෝ පතළ කීර්තියක් උසුලන බෙංගාලි ලේඛක සත්‍යජිත් රායි විසින් රචිත “The House of Death” නම් නවකතාවේ සිංහල පරිවර්තනයයි.

Write a review

Captcha